فهرست بستن

فیلم آموزشی

فایل کارگاه ساعت هماهنگ جهانی

ویژگی های طبیعی استان سیستان و بلوچستان

معرفی جاذبه های گردشگری بلوچستان

 

کلیپ مردم شناسی قوم بلوچ

این کلیپ توسط دبیران شهرستان ایرانشهر تهیه شده است. در این کلیپ آداب، رسوم و سنت های قوم بلوچ معرفی می شود.

دانلود: فایل کلیپ

رسم نیم رخ تپوگرافی

ساعت هماهنگ جهانی UTC